Praca a wynagrodzenie

   Praca regulowana jest przepisami prawnymi, które zawarte są w kodeksie pracy. Gdy znamy;przepisy prawa pracy, to wiemy, czego możemy domagać się od swojego szefa. Praca i zasady jej działania cechują się tym, że niekiedy dochodzi do zmian w regulowanych przepisach prawnych. Od stycznia 2009 roku praca i jej wynagrodzenie uległo zasadniczej zmianie. Za wykonywane obowiązki zostało podwyższona kwota wynagrodzenia, która obecnie wynosi 1276 złotych brutto. Oznacza to, że wydajność finansowa wzrosła o 150 złotych. Praca w godzinach nocnych także uległa zmianie. Za pracę nocna pracownik otrzymuje, więc dwadzieścia procent kwoty pieniężnej, który traktowany jest jako dodatek wyliczany ze stawki godzinnej płacy minimalnej. Praca zmieniła także swe zasady w kwestii odszkodowania dla pracowników. Obecnie odszkodowanie to nie może być niższe, aniżeli minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że nie może spadać poniżej 1276 złotych. Nie została jednak określona kwota odszkodowania za lobbing w pracy, lub dyskryminację.

Zobacz również